Μην προσπαθείς να καταλάβεις τις γυναίκες.

Μην προσπαθείς να καταλάβεις τις γυναίκες. Οι γυναίκες που καταλαβαίνουν η μία την άλλη μισιούνται μεταξύ τους.