Πάντα να ρωτάς ποιο παιδί είναι το γκομενάκι.

Τα πρώτα παιδιά είναι στατιστικά σοβαρές γκόμενες. Τα δευτεροτρίτα  είναι πιο τσουλοφάση..